motorschip TRAM - rondvaarten op de IJssel vanuit Deventer en Zutphen

Algemene voorwaarden

 

Reserveren
Reserveren van een rondvaart geschiedt door het opsturen of inleveren van het reserveringsformulier. Door de inschrijving verbindt de deelnemer zich tot aanvaarding van de overeenkomst zoals door De Tram voor de betreffende activiteit wordt aangeboden. Indien De Tram de reservering aanvaardt, ontvangt de deelnemer, na ontvangst van het reserveringsformulier een bevestiging en een rekening. De rekening dient vooraf voldaan te worden.

 

Annuleren door deelnemer
Annuleren door de deelnemer kan kosteloos tot 4 weken voor de vaardatum. Voor annuleringen door de deelnemer binnen 4 weken van de vaardatum wordt 50 euro annuleringskosten in rekening gebracht. Binnen 48 uur voor aanvang van de rondvaart kan er niet meer worden geannuleerd.

 

Annuleren door De Tram
De Tram streeft ernaar in geval van annulering door extreme weersomstandigheden of waterstandende deelnemers een nieuw, vrijblijvend aanbod voor een activiteit te doen. De Tram bepaalt wanneer een activiteit door slechte weersomstandigheden geen doorgang kan vinden. De Tram heeft eveneens het recht de activiteiten te annuleren of te wijzigen indien zich bijzondere omstandigheden voordoen. In dat geval zullen reeds gedane betalingen gerestitueerd of verrekend worden.

 

Verplichtingen deelnemer
De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen die door of namens De Tram voor en/of tijdens de activiteit in het belang van het goede verloop en de veiligheid van de activiteit worden gegeven. De deelnemer is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het door De Tram ter beschikking gestelde of verhuurde.

 

Verplichtingen De Tram
De Tram draagt zorg voor een goede uitvoering van de activiteiten.

 

Algemeen
De Tram is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel die/dat, direct of indirect kan worden of wordt opgelopen door of tijdens een van de activiteiten of gebruik van de door De Tram ter beschikking gestelde materialen, uitrustingsstukken, vervoermiddelen, etc.. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van bijzondere omstandigheden die ontstaan door mechanische pech of calamiteiten. Varen op Motorschip De Tram is geheel op eigen risico.